Bli medlem i vår förening!

Utöver kursverksamhet bedriver vi en ideell förening med syftet att kunna arrangera andra evenemang som tävlingar, jams, gäst-workshops och dansshower m.m. Föreningen är ideell och är religiöst och partipolitiskt oberoende med syfte att främja barn, ungas och vuxnas engagemang samt skapa intresse och motivera till utveckling och kreativitet inom den svenska dansscenen. Föreningen arbetar med likabehandling för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.

Medlemskapet är avgiftsfritt för alla kursdeltagare, utträde ur föreningen kan ske när som helst.

Det är även öppet att bli medlem i föreningen utan att delta i kursverksamheten mot en medlemsavgift på 150 kr/år.

Kontakta oss på info@danskompaniet.nu för att bli medlem.