Viktig info angående Covid-19 inför hösttermin 2021!

Åtgärder på grund av Covid-19 Hösten 2021 

(Uppdaterad 2021-08-23)

“Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan. Idrott, träning och andra fritidsaktiviteter kan därför fortsätta om man vidtar åtgärder för att minimera risken för smitta. Folkhälsomyndigheten har inte längre några allmänna råd riktade specifikt till idrotten, men alla individer och verksamheter har ett ansvar för att motverka smittspridning.”  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/ 

Våra åtgärder  

 • Vi fortsätter att separera danssalarnas in- och utgångar. 
 • Vi tillhandahåller med handsprit i varje sal. 
 • Vi har fortfarande begränsat maxantal i danssalarna och möjliggör för alla att hålla 2 meters avstånd till varandra.  
 • Vi uppmanar alla att stanna hemma vid symptom.  
 • Vi städar varje dag och torkar av ytor som handtag, kranar, toaletter felra gånger varje kväll.  
 • Vi använder ingen utrustning förutom balettstänger som torkas av efter varje användning. 

Dina åtgärder 

 • Kom ombytt och klar till dansklassen 
 • Kom direkt i anslutning till din klass för att undvika trängsel.  
 • Är du sjuk eller förkyld så är det ett måste att stanna hemma. Man får ej sitta och kolla på sin klass även om man bara känner att man börjar bli sjuk. Då kommer personalen hänvisa dig hem. 
 • Tvätta händer och använd handsprit innan du går in på klass.  
 • Håll avstånd i och utför danssalen för att undvika trängsel. 

Vi ser fram emot höstterminen och önskar att vi alla ska känna oss trygga och hålla oss friska.