Viktig info angående Covid-19 inför vårtermin 2022!

Åtgärder på grund av Covid-19 Våren 2022

(Uppdaterad 2022-01-18)

På Danskompaniet jobbar vi kontinuerligt med att minska smittspridningen genom att följa de aktuella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vi bedriver verksamheten ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. 

Våra åtgärder  

Information till besökare: 

  • Om du uppvisar symptom på covid-19 (feber, hosta – se Krisinformation.se för mer information), även milda symptom, skall du avstå från att komma till din kurs. Detta gäller även dig som medföljande till våra kursdeltagare. 
  • Vi uppmanar alla personer som inte ska delta på en kurs att vänta utanför våra lokaler. Vill du prata med receptionist/ledare är du välkommen in men vi ber dig tänka på att hålla avstånd och undvika trängsel.  
  • Håll god handhygien. Tvätta händerna och använd handspriten som står utplacerad i lokalen innan och efter klass.  
  • Kom ombytt och klar och i nära anslutning till din klass börjar.  
  • Respektera och följ anvisade in-& utgångar.  

Vi ser fram emot vårterminen och önskar att vi alla ska känna oss trygga och hålla oss friska.